GDPR-policy för Sonjas Apotek

Vid Sonjas Apotek värnar vi om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder våra tjänster. Denna GDPR-policy förklarar hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Insamling av personuppgifter: Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra apotekstjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dessa uppgifter kan inkludera namn, adress, kontaktinformation, födelsedatum, medicinsk information och andra relevanta detaljer.

Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att behandla dina beställningar, leverera produkter och tjänster, kommunicera med dig angående dina behov och förbättra din upplevelse hos oss. Vi kan också använda aggregerad och anonymiserad data för statistiska ändamål.

Delning av personuppgifter: Vi delar endast dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att leverera våra tjänster, såsom leverantörer och samarbetspartners. Vi ser till att alla tredje parter som vi delar uppgifter med följer strikta dataskyddsåtgärder och hanterar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Dataskydd och säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring. Vi följer branschstandarder och bästa praxis för dataskydd för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert.

Dina rättigheter: Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter som vi har om dig. Du kan också invända mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kontaktinformation: Om du har några frågor, förfrågningar eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter eller denna GDPR-policy, kontakta oss på:

Herbwell AB
Organisationsnr: 559087-9184
Adress: Bengt Bagares Gränd 12,
128 66 Sköndal
E-post: [email protected]

Ändringar i policyn: Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna GDPR-policy vid behov. Eventuella förändringar kommer att publiceras på vår webbplats, så vi rekommenderar att du regelbundet granskar policyn för att vara informerad om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Tack för att du väljer Sonjas Apotek. Vi värdesätter ditt förtroende och är åtagna att skydda din integritet och personliga information.