Integritetspolicy för Sonjas Apotek

Vi på Sonjas Apotek är engagerade i att skydda din integritet och behandla dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och denna integritetspolicy.

Vi vill informera dig om att dina personuppgifter endast kommer att användas för att slutföra din beställning och för att tillhandahålla de tjänster och produkter som du begär. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter om det inte är nödvändigt för att genomföra din beställning, såsom med vår betalningspartner och leveransleverantör, för att säkerställa att dina produkter når dig säkert och i tid.

Vi strävar alltid efter att bevara och skydda din integritet. Dina personuppgifter kommer inte att säljas, bytas, överföras eller delas på annat sätt med någon annan organisation eller företag för kommersiella ändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in olika typer av personuppgifter från dig för att kunna erbjuda våra hälsosupplement och tjänster. Dessa kan inkludera namn, kontaktinformation, födelsedatum, och annan relevant information.

Användning av personuppgifter

Dina personuppgifter används för att behandla dina beställningar, ge dig relevant information om våra produkter och tjänster samt för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi kan också använda dina uppgifter i anonym och aggregerad form för statistiska ändamål.

Delning av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter, som leverantörer och samarbetspartners, för att kunna leverera våra tjänster till dig. Dessa tredje parter inkluderar betalningspartner och leveransleverantörer som hjälper till att säkerställa att dina produkter når dig säkert och i tid. Dina personuppgifter kommer endast att delas när det är nödvändigt för att slutföra din beställning.

Data som samlas in från Facebook eller Meta-plattformar

Om du använder vår tjänst med Facebook-inloggning eller på något sätt kopplar din användning av vår tjänst till Facebook eller andra Meta-plattformar, kan vi samla in ytterligare information. Denna information kan inkludera din Facebook-profilinformation, användningsmönster och eventuella andra data som du delar med oss via dessa plattformar. Vi behandlar denna information i enlighet med denna integritetspolicy och eventuella ytterligare tillstånd som du ger genom de relevanta plattformarna.

Dataskydd och säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller ändring vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi följer branschstandarder och bästa praxis för dataskydd för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter som vi har om dig. Du kan också invända mot eller begränsa vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller har några frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Kontaktinformation

Om du har några frågor, förfrågningar eller klagomål angående dina personuppgifter eller vår integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss:

Herbwell AB
Organisationsnr: 559087-9184
Adress: Bengt Bagares Gränd 12,
128 66 Sköndal
E-post: [email protected]

Tack för att du väljer Sonjas Apotek. Vi värdesätter ditt förtroende och är engagerade i att skydda din integritet och personliga information.