GDPR-policy for Sonjas Apotek

Hos Sonjas Apotek ivaretar vi personvernet ditt og ønsker at du skal føle deg trygg når du bruker tjenestene våre. Denne GDPR-policyen forklarer hvordan vi håndterer og beskytter dine personopplysninger i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR).

Innsamling av personopplysninger: Vi samler kun inn de personopplysningene som er nødvendige for å yte våre apotektjenester og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Denne informasjonen kan inkludere navn, adresse, kontaktinformasjon, fødselsdato, medisinsk informasjon og andre relevante detaljer.

Bruk av personopplysninger: Vi bruker dine personopplysninger til å behandle dine bestillinger, levere produkter og tjenester, kommunisere med deg om dine behov og forbedre opplevelsen din med oss. Vi kan også bruke aggregerte og anonymiserte data til statistiske formål.

Deling av personopplysninger: Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å levere våre tjenester, for eksempel leverandører og partnere. Vi sikrer at alle tredjeparter som vi deler data med følger strenge databeskyttelsestiltak og håndterer dataene i samsvar med gjeldende lovgivning.

Databeskyttelse og sikkerhet: Vi tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller endring. Vi følger bransjestandarder og beste praksis for databeskyttelse for å sikre at dataene dine behandles sikkert.

Dine rettigheter: Du har rett til å få tilgang til, korrigere og slette dine personopplysninger som vi har om deg. Du kan også protestere mot eller begrense vår behandling av dataene dine. Hvis du ønsker å utøve disse rettighetene eller har spørsmål eller klager angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål, forespørsler eller klager angående vår håndtering av personopplysninger eller denne GDPR-policyen, vennligst kontakt oss på:

Torsson Shifting AB
Adresse: Fitunavägen 180, 148 96 Sorunda
Telefon: 0735037294
E-post: [email protected]

Endringer i retningslinjene: Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne GDPR-policyen etter behov. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettstedet vårt, så vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår retningslinjene for å bli informert om hvordan vi administrerer og beskytter dine personopplysninger.

Takk for at du valgte Sonjas Apotek. Vi verdsetter tilliten din og er forpliktet til å beskytte personvernet og personlig informasjon.